Ons team

 

Guy Bollen - apotheker titularis


Rita Van Bladel - adjunct apotheker

 

Marc Vrebos - adjunct apotheker

 

Els Segers - adjunct apotheker

 

Lore Bollen - adm medisch bediende


Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Bollen-Van Bladel

Tervuursesteenweg 171

3060 Bertem

Hoofdapotheker: Guy Bollen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0428 193 137

Machtigingsnummer APB: 240901

Telefoonnummer: 016 48 91 72

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.